Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Rakennuslupa-asiakirjat

Vaadittavat asiakirjat riippuvat siitä, mitä aiotaan rakentaa, mutta kaikki rakennusluvat edellyttävät rakennuslupalomakkeen täyttämistä.

Hakemuslomakkeen lisäksi sinun on jätettävä piirustukset, joista käy ilmi, mitä haluat tehdä, minne haluat rakentaa tai mitä haluat muuttaa sekä miltä tuloksen pitäisi näyttää mittoineen, materiaaleineen ja väreineen.

Pienempien rakennusten piirustukset tulee esittää mittakaavassa 1:100 (1 cm piirustuksessa on 1 metri luonnossa). Väri tulee näyttää värikoodilla tai erillisellä paperilla, esimerkkeinä ehdotetut värit.

Kopiot piirustuksista tulee jättää ympäristö- ja rakennushallintoon kahtena kappaleena. Piirustukset tulee kopioida mustina viivoina ja mustalla tekstillä valkoiselle paperille.

Yksinkertaiset työt
Yksinkertaisille rakennustöille, kuten terassin lasitus, voi saada aloitusluvan rakennuslupapäätöksen mukana. Sinun pitää tällöin pystyä osoittamaan, että se, minkä aiot rakentaa, täyttää suunnittelu- ja rakennuslaissa ja muissa säännöissä esitetyt vaatimukset. Sinun pitää tällöin jättää seuraavat asiakirjat tavallisten rakennuslupa-asiakirjojen lisäksi:

Tekninen läpileikkauspiirustus mittakaavassa 1:20. Piirustuksesta tulee käydä ilmi ne teknisten ratkaisujen materiaalit, mitat ja kiinnitykset, joita aiot käyttää.

Yksinkertainen tarkastussuunnitelma omavalvontaa varten.

 

Esimerkkejä eri yksinkertaisiin rakennustöihin tarvittavista asiakirjoista

Työ, jolla siirretään tai asennetaan uusi ikkuna tai ovi, vaatii:

 • Asemapiirroksen mittakaavassa 1:400 tai 1:500. Asemapiirroksen tulee näyttää koko kiinteistösi/tonttisi ja sen, minne haluat tehdä muutoksen. Näytä esimerkiksi nuolta käyttäen se talon sivu, johon haluat tehdä muutoksen.
 • Julkisivupiirros siitä talon sivusta, johon haluat tehdä muutoksen.
 • Pohjapiirros, joka näyttää talon ja sen huoneen, jota haluat muuttaa.
 • Läpileikkaus (tekninen läpileikkauspiirustus) mittakaavassa 1:20, joka näyttää, mitä teknisiä ratkaisuja aiot käyttää.
 • Yksinkertainen tarkastussuunnitelma omavalvontaa varten. Ilmoita, kuka vastaa rakennuttajan omavalvonnasta.

Piirustusten tulee osoittaa, minkälaiselta olet ajatellut uuden ikkunan tai oven näyttävän mittoineen, sijaintineen ja väreineen tasolla ja julkisivussa. Jos siirrät ovea tai ikkunaa, sinun on merkittävä piirustukseen, missä peitettävä aukko on ja mitä materiaalia ja väriä olet aikonut käyttää.

Yksinkertainen lisärakennus vaatii:

 • Asemapiirroksen mittakaavassa 1:400 tai 1:500. Asemapiirroksen tulee näyttää koko kiinteistösi/tonttisi ja sen, mihin aiot sijoittaa lisärakennuksen. Koko rakennus tulee mitoittaa ulkopuolelta, ja mitat tulee asettaa siten, että voidaan lukea, miten lisärakennus liittyy jo olemassa olevaan taloon. Sinun pitää myös pystyä näyttämään, että kiinteistösi pysäköintitilat ovat riittävät lisärakentamisen jälkeen.
 • Yksi tai useampia pohjapiirustuksia mittakaavassa 1:100. Pohjapiirustuksista tulee näkyä, missä vanha talo liittyy lisärakennukseen, ja lisärakennuksen mitat sen ulkopinnoilta mitattuna. Lattian korkeuden tulee käydä esiin vanhaan lattiaan verrattuna.
 • Julkisivupiirustukset mittakaavassa 1:100 kaikista lisärakennuksen uusista sivuista, mukana korkeus maasta valmiiseen lattiaan sekä katonrajaan että ‑harjaan. Sekä nykyinen että uusi maapinnan taso tulee piirtää piirustukseen siten, että käy selvästi ilmi, miten ratkaiset toimintaesteisten pääsyn rakennukseen ja pintaveden valumisen talosta poispäin.
 • Läpileikkaus (tekninen läpileikkauspiirustus) mittakaavassa 1:20, josta käy ilmi, mitä teknisiä ratkaisuja aiot käyttää.
 • Yksinkertainen tarkastussuunnitelma omavalvontaa varten.

 

Esimerkkejä suurempia töitä varten tarvittavista asiakirjoista

Suuremmissa ja monimutkaisemmissa rakennushankkeissa teknisiä ominaisuusvaatimuksia ei tarkasteta rakennuslupakäsittelyssä. Sen vuoksi tarvitaan erillinen aloituslupa rakennustöiden aloittamiseksi. Aloituslupa annetaan tavallisesti  rakennusluvan myöntämisen jälkeen pidetyn teknisen neuvonpidon yhteydessä.

Uusi rakennus vaatii:

 • Uudisrakennuskartan (joka tilataan kartta- ja mittausosastolta) mittakaavassa 1:400, joka näyttää koko kiinteistösi/tonttisi ja sen, mihin aiot sijoittaa uuden rakennuksen. Rakennuksen sijainti mitoitetaan kiinteistön rajoilta. Valmiin lattian korkeus tulee ilmoittaa metreinä merenpinnan yläpuolella (ns. "pluskorkeus"). Sinun tulee näyttää uudisrakennuksen kartalla (tai erillisellä maapiirustuksella), että olet ratkaissut liikuntaesteisten pääsyn rakennukseen ja pysäköintipaikkojesi tarpeen tontilla ja että kadulle tai tielle tontiltasi johtava tie on sijoitettu oikein. Jos kiinteistössäsi/tontillasi on jo rakennus, ja tällä vanhalla rakennuksella on rakennuslupa tai se on kunnolla mitattu tai jos aiot rakentaa asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle, tavallinen mitoitettu asemapiirros saattaa riittää. Ota yhteys ympäristö- ja rakennushallintoon, ellet ole varma asiasta.
 • Mitoitetut pohjapiirustukset mittakaavassa 1:100 kaikista kerroksista.
 • Julkisivupiirustuksen mittakaavassa 1:100 kaikista talon sivuista, mukana myös tiedot materiaaleista, väreistä ja maan, katonreunan ja katonharjan korkeuksista. Sekä nykyinen maanpinnan taso että uusi tulee piirtää mukaan siten, että käy selvästi ilmi, miten ratkaiset liikuntaesteisten pääsyn rakennukseen ja pintaveden valumisen poispäin talosta.
 • Vähintään yksi läpileikkaus talosta mittakaavassa 1:100, joka näyttää, miten korkea valmis lattia (tai lattiat) on maanpinnan tasosta (tai sen alapuolella, jos aiot rakentaa kellarin).
 • Tarkastusvastaavan ilmoittaminen. Tarkastusvastaavan tulee olla sertifioitu. Ilmoitus tehdään rakennuslupalomakkeella.

 

Yhteiset vaatimukset kaikille piirustuksille

Piirustusten tulee olla ammattimaisesti tehtyjä, jotta kaikki voisivat ymmärtää, mitä haluat tehdä. Tarkista esimerkkejä eri ammattimaisesti tehdyistä piirustuksista oikealla olevan valikon kohdasta "Esimerkkipiirustuksia".

 

Muut asiakirjat

Jos rakennushankkeesi sijaitsee rantojensuojelualueella, vaaditaan lisäksi erivapaus rantojensuojelusta (katso vasemmalla olevan valikon kappale "rantojensuojelu"). Erivapautta haetaan kunnan verkkosivulla olevalla lomakkeella.

Sinun pitää sen lisäksi pystyä näyttämään, että voit järjestää veden ja viemäröinnin hyvällä tavalla. Voit mahdollisesti liittyä kunnalliseen vesi- ja viemärijärjestelmään tai voit osoittaa, että pystyt rakentamaan hyväksyttävän yksityisen viemärilaitteiston. Ilmoitus kunnalliseen vesi- ja viemäröintijärjestelmään liittymisestä tehdään kunnan verkkosivulla olevalla lomakkeella. Lupaa yksityiseen viemärilaitteistoon haetaan kunnan verkkosivulla olevalla lomakkeella (katso vasemmalta olevan valikon kohta "vesi ja viemäri").

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.