Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Tekninen neuvottelu

Tekninen neuvottelu on kokous, jossa käydään läpi rakennushankkeen edellytykset. Tekninen neuvottelu tulee suorittaa hankkeissa, joissa tarvitaan tarkastusvastaavaa. Rakennuttaja voi myös pyytää tai vaatia teknistä neuvottelua. Asian käsittelijä kutsuu kirjallisesti rakennuttajan ja tarkastusvastaavan tekniseen neuvotteluun.

Neuvottelussa käydään läpi seuraavat asiat:

 • Työn suunnittelu ja organisaatio
 • Rakennuttajan ehdotus tarkastussuunnitelmaksi sekä muut rakennuttajan hallinnolle jättämät asiakirjat
 • Mahdolliset ongelmajätteet
 • Työmaakäyntien tai muiden valvontatoimenpiteiden tarve
 • Rakennusvirhevakuutuksen ja/tai valmistumistakuun tarve
 • Paalutuksen tarve
 • Muiden asiakirjojen tarve ennen tarkastussuunnitelmasta tai aloitusluvasta tehtävää päätöstä
 • Lisäkokousten tarve

Käsittelijä ilmoittaa, mitä lupia voidaan tarvita muilta viranomaisilta sekä pitää pöytäkirjaa kokouksesta.

 

Aloitusluvan saamiseen ja/tai teknisessä neuvottelussa tarvittavat asiakirjat:

 • Ehdotus tarkastussuunnitelmaksi
 • Rakennuspiirustus (tai rakennus- tai lujuuslaskelmakuvaus yksinkertaisemmissa töissä, kuten autotallien ja tulipesien rakentamisessa).
 • Purkusuunnitelma (vain jos epäillään, että purkutöiden aikana tulee esiin haitallisia aineita ja materiaalia, esimerkiksi asbestia, lyijyä, elohopeaa tai PCB:tä)
 • Lausunto työsuojeluasiamieheltä tai työntekijöiden edustajalta (koskee ainoastaan toimintoja, joissa käytetään palkattua työvoimaa)
 • Tieto suojahuoneesta uudisrakentamisessa tai silloin kun rakennukseen tehdään suuria muutoksia, erityisesti kun työt koskevat kellaria. Tämä ei koske yhden asunnon taloja.
 • Rakennusvirhevakuutus uutta kerrostaloa rakennettaessa tai tehtäessä suuria muutoksia vanhaan. Yhden ja kahden asunnon talo: rakennusvirhevakuutus ja valmistumistakuu
 • Todiste katukulukorvauksen maksamisesta, jos tämä vaatimus on esitetty yksityisomistuksessa olevan maan uudisrakentamisen ja lisärakentamisen yhteydessä
 • Geotekninen selvitys (tietyissä tapauksissa)
 • Vesi-, viemäri- ja ilmastointipiirustukset ja palosuojan kuvaus
 • Selvitys äänenvaimennustoimenpiteistä (koskee erityisesti liiketoimintoja)

Jos hanke on vaatinut ilmoituksen (ei rakennuslupaa), tarvitaan lisäksi mittakaavaltaan 1:100 oleva pohjapiirustus, johon työ on merkitty.

Koskee kaikkia piirustuksia:
Piirustusten pitää olla ammattimaisesti tehtyjä, jotta kaikki ymmärtäisivät, mitä aiot tehdä.

Tarvitsemme kaikki piirustukset  kahtena kappaleena – toinen tallennetaan arkistoon ja toinen palautetaan sinulle päätöksen jälkeen leimattuna leimalla, että se kuuluu päätökseen.

Tarkista viivoittimella, että piirustukset on piirretty ja tulostettu oikeassa mittakaavassa ennen niiden lähettämistä hallintoon. Tämä helpottaa asian käsittelyä.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.