Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Radon

Asunnossasi esiintyvä radon ei ole mikään akuutti vaaratekijä. Pitkällä aikavälillä se on kuitenkin terveysriski, jonka voit ehkäistä pitämällä asuntosi radonpitoisuuden niin pienenä kuin mahdollista. Seuraavassa selvitetään, mistä radon on peräisin ja miten tilaat radonmittauksen.

Asunnoissa esiintyvä radon on peräisin kolmesta eri lähteestä: maa, rakennusmateriaalit ja juomavesi. Saadaksesi selville asuntosi tai toimitilasi radonpitoisuudet sinun on tehtävä mittaus.

Radonin ohjearvot – maks. 200 becquereliä

Sosiaalihallitus on asettanut ohjearvon, jonka mukaan radonkaasunpitoisuudet eivät saa ylittää arvoa 200 Bq/m3 (becquerelia kuutiometriä ilmaa kohti) asunnoissa, kouluissa ja esikouluissa. Radon voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa keuhkosyöpää, ja on tärkeää, että runsaasti becquerelia sisällään pitävissä kiinteistöissä suoritetaan riskejä vähentäviä toimenpiteitä. Avustusta sisäilman radonia vähentäviin toimenpiteisiin voi hakea lääninhallitukselta. Jos asut asumisoikeus- tai vuokraoikeusasunnossa, sinun on tarkistettava yhdistykseltäsi, onko se suorittanut radonmittauksia talossasi. Kiinteistönomistaja on velvollinen suorittamaan radonmittauksen, ellei sitä ole tehty aikaisemmin.

Maassa oleva radon

Maassa oleva radon on tavallisin syy rakennuksissa esiintyvään radoniin. Tämä johtuu siitä, että radiumia, josta radon muodostuu, esiintyy kaikissa kalliolajeissa ja siten myös maalajeissa. Sillä maaperän maalajilla, jolle talosi on rakennettu, on suuri merkitys sisäilman radonriskin suuruudelle.

Rakennusmateriaalien radon – sinibetoni

Monissa vuosina 1929–1975 rakennetuissa taloissa on käytetty sinibetonia. Onko talosi rakennettu tuona aikana, ja onko siinä lisäksi kellari tai osittain maanalainen kerros? Jos vastaus on Kyllä, on korkea aika tutkituttaa talo suurten radonpitoisuuksien varalta. Yksinkertaisin sinibetonin mittaustapa on mitata seinistä ja palkistoista tuleva gammasäteily. Sinibetoni on oikeastaan alunaliuskekevytbetonia, ja se on suurin radonlähde rakennusmateriaaleissa.

Talousveden radon

Radonia voi myös olla juomavedessäsi, jos sinulla on oma kaivo. Suurin riski on kallioon poratuissa kaivoissa. Kaivovetesi radon lisää kiinteistösi sisäilman radonin määrää. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että 10 % vedessä olevasta radonista siirtyy ilmaan. Jos esimerkiksi vedessäsi on radonia 100 Bq litraa kohti, ilman radonpitoisuus lisääntyy 10 Bq/m3. Radonpitoisen veden juomista ei pidetä terveysriskinä.

Lisätietoja radonista on radonoppaan verkkosivulla. Siellä on erinomaista tietoa radonista, mahdollisuuksista saada avustusta, tietoja sopivista toimenpiteistä sekä ohjeita sisäilman radonriskin välttämisestä rakentamisen yhteydessä. Säteilyturvaviranomaisen verkkosivulla on myös tietoa radonista.

Haluatko tehdä radonmittauksen?

Jos omistat kiinteistön tai vedät yritystä, vastuullasi on radonin mittaaminen ja tarvittaessa tiettyjen toimenpiteiden tekeminen.

Helpoin tapa tilata mittaus on ottaa yhteys yritykseen Mark Radon Miljö. Pitkäaikainen, vähintään kaksi kuukautta kestävä mittaus on tehtävä ajanjaksolla 1. lokakuuta–30 huhtikuuta. Pitkäaikainen mittaus on myös vaatimuksena avustuksen hakemiseen suoritettavia toimenpiteitä varten. Avustusta myönnetään radonpitoisuuden ylittäessä 200 Bq/m3. 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.