Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Kemikaalivalvonta

Kunnallinen kemikaalivalvontaviranomainen valvoo kemikaalilain ja sen nojalla laadittujen määräysten noudattamista kemikaalien markkinoille tuonnin ja niiden kuluttajakäyttöön myynnin yhteydessä.

Ruotsissa on käytössä runsaat 60 000 erilaista kemiallista tuotetta. Niihin sisältyy yhteensä 11 000 eri kemiallista ainetta. Noin 9 000 tuotetta on kuluttajien ostettavissa.

Ympäristökaaren 2 luvun 6 §:n mukaan tulee kaikkien, jotka harjoittavat tai aikovat harjoittaa jotakin toimintaa tai suorittaa jonkin toimenpiteen, välttää käyttämästä tai myymästä sellaisia kemiallisia tuotteita  tai bioteknisiä organismeja, joiden voidaan epäillä aiheuttavan riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle, jos ne voidaan korvata tuotteilla tai organismeilla, joiden voidaan olettaa olevan vähemmän vaarallisia.  Vastaava vaatimus koskee tavaroita, jotka sisältävät kemiallisen tuotteen tai bioteknisen organismin tai jotka on käsitelty sillä tai niillä.

Edellä esitetyt vaatimukset koskevat sekä yksityishenkilöitä että toiminnanharjoittajia. Yksityishenkilöiden on tärkeää pitää mielessä hankittavien tuotteiden terveys- ja ympäristöriskit. Kemikaalien maahantuojille, myyjille, ostajille, käyttäjille ja jollakin muulla tavalla käsitteleville on tärkeää, että heillä on riittävästi tietoja kemikaaleista ja että he noudattavat huolellisuutta ja varovaisuutta, jottei ihmisten terveys vaarantuisi tai ympäristö altistuisi vahingoille.

Ruotsin kemikaalientarkastuslaitos, joka on keskeinen valvontaviranomainen kemikaalialalla, julkaisee verkkosivullaan tietoja kemiallisista tuotteista ja aineista sekä voimassa olevista säännöistä. Viranomainen vastaa muun muassa PRIO-tietokannasta. PRIO on verkkopohjainen työväline sinulle, joka haluat olla mukana vaikuttamassa ja työskentelemässä ennalta ehkäisevästi kemikaalien ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien riskien vähentämiseksi. Tämän työkalun avulla voit:

  • Hakea aineita ja saada tietoja niiden ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheuttamista uhkista
  • Saada tietoja priorisoiduista terveys- ja ympäristöominaisuuksista
  • Saada esiin tietoja aineista, jotka kuuluvat eri  aineryhmiin ja tuotetyyppeihin
  • Saada apua rutiinien kehittämiseksi ostoja, tuotekehittelyä ja riskienhallintaa yms. varten

Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.