Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Ympäristölle vaarallinen toiminta

Ympäristölle vaarallisella toiminnalla tarkoitetaan kaikkea maan, rakennusten tai laitteistojen käyttöä, joka yhdellä tai useammalla tavalla merkitsee päästöjen päästämistä maahan, ilmaan tai veteen tai joka muuten muodostaa riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Ympäristökaaren säännöt koskevat sekä suuria että pieniä ympäristölle vaarallisia toimintoja.

Voit joutua hakemaan lupaa

Sinun pitää tehdä ilmoitus tietyistä ympäristölle vaarallisista toiminnoista tai hakea lupaa niihin.

  • A-toiminnoilla tulee olla  maa- ja vesioikeuden lupa laitteistojen rakentamiseen tai toiminnan harjoittamiseen
  • B-toiminnoilla tulee olla lääninhallituksen lupa laitteistojen rakentamiseen tai toiminnan harjoittamiseen
  • C-toiminnoista tulee ilmoittaa  toiminnan perustaminen tai harjoittaminen ympäristö- ja rakennuslautakuntaan
  • U-toiminnot eivät edellytä lupaa eivätkä ilmoitusta. Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla saattaa kuitenkin olla tarve valvoa toimintaa.

Voit saada selville, onko toimintasi ilmoitus- tai lupavelvollinen tarkistamalla ympäristölle vaarallista toimintaa ja terveyssuojelua koskevan asetuksen liitteen. Toiminnanharjoittajille on erittäin tärkeää ottaa huomioon ongelmajätteen, kemikaalien ja melun käsittely sekä omavalvonta. Kappaleissa Jätteet, Säiliöt & kemikaalit ja Melu on lisätietoja tästä. Oikealla olevassa ruudussa on toiminnanharjoittajan omavalvontaa koskevan asetuksen mukainen omavalvontaa koskeva infolehtinen.

Ilmoita hyvissä ajoin

C-toiminta, katso edellisestä kappaleesta, tulee ilmoittaa ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vähintään kuusi viikkoa ennen  toiminnan aloittamista. Linkki lomakkeeseen on oikealla. Myös toimintaan tehtävät muutokset pitää ilmoittaa ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Tämä tehdään samalla lomakkeella kuin ilmoitukset  ympäristölle vaarallisesta toiminnasta. Pidä myös mielessä, että toimintaan voidaan vaatia ilmoituksen jälkeen rakennuslupa, jos aiot rakentaa uuden rakennuksen tai tehdä muutoksia jo olemassa olevaan rakennukseen (lisätietoja on kappaleessa Rakentaminen ja asuminen).

Maksut ja taksat

Ympäristö- ja rakennushallinto perii ympäristökaaren mukaiset maksut tarkastuksista ja valvonnasta.

Kuinka nopeasti saan vastauksen?

Tavoitteenamme on, että saat kirjallisen vastauksen kuuden viikon sisällä siitä, kun täydellinen ilmoitus/hakemus on tullut meille.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.