Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
Revision händer skriver

Kunnallinen tilintarkastus

Kunnanvaltuuston tulee tarkastaa, että kunnan toimintaa hoidetaan oikealla tavalla. Tähän tehtävään nimetään kunnan tilintarkastustoimeen kuuluvia, luottamushenkilöiksi valittuja tilintarkastajia.

Kunnanvaltuuston vastuu

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan varojen käytöstä oikealla tavalla. Kunnanvaltuusto on saanut tehtäväkseen kuntalaisilta johtaa kunnan toimintaa. Kunnanhallitukseen, kulttuuri- ja koulutuslautakuntaan ja muihin kunnan lautakuntiin kuuluvien poliitikkojen tulee panna toimeen ja toteuttaa kunnanvaltuuston tekemät päätökset. Valtuuston tulee sen jälkeen tarkastaa, että toimintoja hoidetaan oikealla tavalla ja päätettyjen taloudellisten edellytysten mukaisesti.

 

Tilintarkastajat toimivat kunnanvaltuustolta saamassaan tehtävässä

Kunnallinen tilintarkastus on yksi työkaluista, joita valtuustolla on käytössään tarkastustehtävänsä suorittamiseksi. Kunnan tilintarkastaja on muiden poliitikkojen tapaan valtuuston valitsema luottamushenkilö. Kunnan tilintarkastajat tarkastavat vuosittain kunnan toiminnan, ja heidän tulee arvioida, ohjaavatko ja valvovatko lautakunnat ja hallitukset riittävästi  toiminnan taloutta, tuloksia ja laatua. Vaikka tilitarkastajat usein toimivat ja esiintyvät ryhmänä, kukin heistä toimii kuitenkin itsenäisesti. Kukin heistä on myös oma viranomaisensa. Tarkastustyössä käytetään kuitenkin apuna myös asiantuntevaa tilintarkastusavustajaa PWC:stä.

 

Tilintarkastajat suorittavat vuosittain kaikkien lautakuntien ja kunnanhallituksen työn yleistarkastuksen sekä joitakin perinpohjaisempia tarkastuksia valituissa toiminnoissa. Sen lisäksi tilintarkastajat tarkastavat kunnan taloudellisen selonteon, mukaan lukien kunnan vuosi- ja osavuosikertomuksen, luotettavuuden. Kaikissa tarkastuksissa tilintarkastusavustaja laatii kunnalliselle tilintarkastukselle jätettävän tarkastusraportin. Tämä raportti lähtökohtana tilintarkastajat laativat tarkastuksen tilintarkastuskirjelmän (loppuasiakirjan), joka lähetetään asianomaiselle lautakunnalle/hallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Koska kunnallisen tilintarkastuksen työtavat ovat tulevaisuuteen ja kehitykseen suuntautuneita, tarkastuksen kohteiden kanssa käytävä dialogi on ensiarvoisen tärkeää.

Lopullinen arvio tehdään tilintarkastuskertomuksessa, jossa tilintarkastajat ehdottavat kunnanvaltuustolle joko vastuuvapauden myöntämistä lautakunnille, hallituksille ja yksittäisille jäsenille, tai poikkeustapauksissa sen eväämistä näiltä. Kunnanvaltuusto päättää vastuuvapaudesta tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen pohjalta.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.