Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Synpunkter och klagomål

Klagomål, synpunkter och beröm inom barn och utbildningsverksamheten i Övertorneå kommun.

Syftet med denna möjlighet är att förbättra vår verksamhet, samt att ge medborgarna större möjlighet att påverka. 
Det kan handla om att tydligt förklara vårt uppdrag och gränserna för detta samt att uppmärksamma politikerna på vissa frågor. 

De flesta frågor som kan uppstå mellan medborgare och de ansvariga i våra verksamheter bör kunna lösas genom samtal.
Men ibland är man inte överens om tolkningen av de regler som finns eller att det finns ett missnöje med reglerna i sig.

Genom tydliga regler för hanteringen av klagomål, synpunkter och beröm får politikerna ett underlag om vilka frågor som engagerar medborgarna och medborgarna får en garanti.

Rutiner för klagomål, synpunkter och beröm i verksamheterna gäller  förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. I skolväsendet ingår också fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem.

Läs under rubriken Frågor och svar för att få veta hur du lämnar synpunkter. 

 

 

 

 

 


Skriv ut