Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Frågor och svar

Här får du svar på hur du kan gå tillväga när du vill lämna synpunkter.

Vem framför jag mina synpunkter till?
Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning i kommunen där synpunkten hör hemma. I förskola och skola handlar det i första hand om att framföra synpunkter till berörd personal. Om det inte löser problemen, eller om kontakten upplevs som för känslig, är nästa instans att vända sig till förskolechef eller rektor.

Måste jag skriva?
Det mest naturliga är att du pratar med personalen eller rektorn/förskolechefen. Om du inte är nöjd med svaren, kan du vända dig till Barn- och utbildningsnämnden via barn- och utbildningschefen. Det underlättar om du skriver ner dina synpunkter.

Du kan också använda blanketten för synpunkter och klagomål i det högra fältet.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Inom tio arbetsdagar skall du få ett svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka och då meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Om jag inte är nöjd med svaret?
Om du inte är nöjd med det svar vi har givit dig kan du begära att den överordnade chefen gör en förnyad prövning av ärendet. Denne kommer då att gå igenom hela ärendet för att se om det finns några oklarheter eller felaktigheter. Du skall få besked om detta inom ytterligare tio arbetsdagar. Blir det någon förändring informerar vi dig om denna.

Vad händer med klagomålet?
Alla skriftliga synpunkter som kommit in redovisas muntligt vid varje möte för Barn- och utbildningsnämnden. Därefter förvaras de i en akt som är allmän och oftast offentlig.

Kan jag klaga på vad som helst?
Ja, men du ansvarar själv för vad du skriver.

Vem kan läsa mina synpunkter?
I princip vem som helst. Det är viktigt att känna till att allt som du skriver till kommunen är allmän handling och nästan allt blir offentligt. Det innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att läsa den och få den kopierad. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas. Det krävs laglig grund för att sekretessbelägga en skrivelse – det räcker alltså inte med att du som skribent begär att den inte ska vara offentlig.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.