Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
KULsmedjan

Kvalitet och utveckling

I Övertorneå kommun pågår olika utvecklingsprojekt inom barn- och utbildningsverksamheten. Vi har en 3-årig plan för kompetensutveckling då vi strävar efter långsiktighet.

Hälsofrämjande skolutveckling - Vi arbetar för att lärande och hälsa ska gå hand i hand i våra verksamheter. 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - Ett utvecklingsarbete som pågår inom alla verksamheter.  

KULsmedjan -  Skolutvecklingsgrupp på högstadiet, Svarträvens skola, där elever, lärare och utvecklingsledare möts för att prata om Kunskaper, Utveckling och Lärande.

Betyg och bedömning - Återkommande utbildningsinsatser för en rättssäker betygssättning samt utveckling av arbetet med planering av undervisning kopplat till bedömning.

Digitalisering - En modern förskola och skola som förbereder elever för fortsatta framgångsrika studier innebär att kommunen arbetar aktivt och kontinuerligt med olika IKTsatsningar.

Kieliprojekti - Barns och elevers utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket finska eller meänkieli. Projektledare Sari Oja.

Formativ bedömning - Föreläsning James Notingham 2015, 2017 och fortsatt arbete i bl.a. bokcirkel/studiecirkel.

Läslyftet - Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande.

Framgångsrikt samarbete med Ungt Företagande

NTA - (Naturvetenskap och teknik för alla) En modell för skolutveckling som främst är inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen. Förskola och grundskola.

Läsa skriva räkna - Kartläggning av elevers läsförmåga på lågstadiet.

Internationellt samarbete - Gränsälvsgymnasiet och gymnasieskolan i Ylitornio, Finland

Skapande skola - Kulturverksamhet i skolan.

Makerspace - Syftet är att skapa bättre förutsättningar för lärande och digitala arbetssätt.

 

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.