Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Individuell studieplan

Utvecklingssamtal och individuell studieplan


Eleven och elevens vårdnadshavare ska få fortlöpande information om elevens utveckling. Detta gäller dock inte myndiga elever - de ska få informationen själva.

Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och eventuellt elevens vårdnadshavare (ifall eleven är omyndig) träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Detta kallas för ett utvecklingssamtal. Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling.  

För varje elev ska det inrättas en individuell studieplan. 


Skriv ut