Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Grundskola

I kommunens verksamhet finns två grundskolor; Svanstein skola Diamanten och Svarträvens skola. Dessutom finns Hietaniemi Friskola i Hedenäset.

Arbetssätt/Lärmiljöer

För att kunna skapa en trygg miljö för elever och pedagoger präglas skolans miljö av läroplanernas grundläggande etiska och moraliska värderingar. Värdegrunden är det etiska förhållningssättet som ska prägla verksamheten.

Vi arbetar för att öka elevens självkänsla, framtidstro, trygghet, delaktighet, gemenskap och för att eleven kan ta ansvar för sig själv och andra och ha ett reellt inflytande över sin skolsituation. 

Varje skola har sin egen Likabehandlingsplan, som anger riktningen för skolans förebyggande arbete när det gäller kränkningar och mobbning. Kommunens skolor ska vara likvärdiga när det handlar om kvalitet, men det innebär inte att skolorna ska vara lika. 

 


Skriv ut