Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Namngivning

I Övertorneå kommun har Miljö- och byggnadsnämnden ansvaret för ortnamnsverksamheten.

Med ortnamn avser vi i denna information exempelvis namn på gator, kvarter, parker och skolor. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för ortnamnsverksamheten och tar fram förslag till nya namn samt ansvarar för namn- och adressregister. 

Namnberedning och beslut
Beslutanderätten beträffande namngivning ligger hos kommunfullmäktige som dock har delegerat beslut angående namngivning av gator, vägar, parker och kvarter samt institutioner och anläggningar till Miljö- och byggnadsnämnden.

Namngivningen omfattar bebyggelseområden, gator/vägar, torg, parker, kvarter och skolor och andra institutioner mm. Tillskapandet av namn blir oftast aktuellt i samband med att nya detaljplaner tas fram. Vägar på landsbygden i Övertorneå namnsätts endast i den mån det behövs för att åstadkomma belägenhetsadresser. Kvartersnamn sätts endast om detta är påkallat ur fastighetsbildningssynpunkt.

Vid namnsättning utgår vi från följande kriterier:

  • namnen skall vara unika
  • vara lätta att skriva och uppfatta
  • vara korrekta ur språklig synpunkt
  • inte vara löjliga eller frånstötande
  • inte återge namn på levande personer
  • gärna vara namn med tradition

Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.

Läs om webbplatsen. Läs mer om cookies.