Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Trottoar

Sandning av trottoarer samt gång- och cykelvägar

I enlighet med kommunstyrelsens beslut kommer det under en prövotid att sandas på halva trottoaren på två utvalda sträckor i samhället. Detta möjliggör att fotgängare med spark kan nyttja den osandade sidan.

De aktuella sträckorna är följande:
Från korsningen vid Kommunhuset på Tingshusvägen fram till gångtunneln vid väg 99.
Samtliga gång- och cykelvägar i Turovaara och fram till skolområdet 

 
De grönmarkerade linjerna på kartan markerar de sträckor som kommer att sandas på halva trottoaren.  

Övriga gång- och cykelvägar kommer att sandas med full bredd.


Skriv ut