Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Enskilda vägar

Enskilda vägar regleras i Anläggningslagen (SFS 1973:1149) och i Plan- och bygglagen,PBL. I 5 kap. 4 § PBL står det: "Om kommunen inte skall vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet, skall det anges i detaljplanen."

De planer som reglerar att kommunen inte skall vara väghållare kallas "Detaljplan utan kommunalt huvudmannaskap" vilket motsvarar "Byggnadsplan" i den äldre lagstiftningen (Byggnadslagen, 1947:385). Dessutom är alla övriga vägar enskilda, t ex skogsbilvägar och enskilda utfartsvägar. De enskilda vägarna underhålles av vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighets-föreningar, andra sammanslutningar eller enskilda personer. Till dessa kan under vissa förutsättningar utgå statligt eller kommunalt stöd.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.