Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Egen brunn

Om du bor utanför kommunalt verksamhetsområde

Du är hänvisad till att lösa din dricksvattenförsörjning på egen hand om du bor utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det vanligaste är att ha en borrad vattentäkt/ brunn.

Du som har egen brunn (enskild vattenanläggning) ansvarar själv för vattenkvaliteten i brunnen. Du måste själv ha koll på ditt dricksvatten.
Detta är inte minst viktigt för familjer med små barn. Bakterieförorenat dricksvatten kan till exempel orsaka magsjuka. Det är också mycket lämpligt att kontrollera vattnet i samband med köp av en fastighet, i synnerhet om det inte finns protokoll från analys som utförts nyligen.

En utökning av den sanitära standarden medför ofta också ett ökat nyttjande av fastigheten och därmed ökad total vattenförbrukning. Detta kan leda till problem med vattenförsörjningen samtidigt som mer avloppsvatten medför ökad risk för grundvattenförorening.

För att undvika vattenbrist finns en rad åtgärder du kan vidta. Exempel på försiktighetsmått är att använda torrtoalett eller snålspolande toalett, installera vattensnåla duschmunstycken, täta läckande kranar, samla regnvatten för bevattning, byta ut vattenslukande gamla vitvaror med mera.

Ligger din fastighet i närheten av ett kommunalt verksamhetsområde kan du kontakta tekniska kontoret för att undersöka möjligheten att ansluta till kommunens vattenledningsnät. Det kan i vissa lägen vara bäst att dela en vattentäkt med en eller flera grannar.

I vår kommun kan du få bidrag till utförande av enskilt vatten- eller avloppsanläggning. Läs mer under bidrag för enskild VA-anläggning.

Du som vill ha råd och information om brunnen eller vattnet kan vända dig till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Mer information finns också i följande broschyrer från Socialstyrelsen 
Att anlägga brunn – råd om hur du går tillväga
Sköt om din brunn – råd om hur du går tillväga
Läs mer under mer information till höger här på sidan.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.