Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

händer

Trygghet, säkerhet och kris

I samband olyckor, dödsfall och andra liknande händelser blir vi utsatta för starka intryck och känslomässiga påfrestningar. Många får efterverkningar lång tid efteråt. Det är viktigt att få stöd för att kunna bearbeta det som inträffat och sedan gå vidare i livet. 

Stöd vid kris - POSOM GRUPPEN
I Övertorneå kommun finns en POSOM-grupp som ger stöd till människor i olika typ av kriser och olyckor. Det kan vara fråga om bilolycka, självmord, brand och andra liknande händelser som gör att berörda människor har behov av närvaro och stöd av någon utomstående.

Behöver du prata med en medmänniska, tag kontakt med gruppen. Listan över medlemmar finns på Vårdcentralen, Räddningstjänsten, Kommunen, Kyrkan och SOS-alarm (112).

Uppgifter
Psykologisk och social första hjälp vid större olyckor
Praktisk hjälp och stöd till människor som drabbats av en olycka
Vid behov följa upp de som drabbats och ge stöd även efter ett akut skede

I POSOM-gruppen ingår personal från

  • Sjukvården
  • Kyrkan
  • Socialförvaltningen
  • Skolan

Telefonnummer:

Övertorneå hälsocentral  0927-797 00
(vårdcentral )  
Kyrkan  0927-798 80
Socialförvaltningen  0927-720 00
Skolan 0927-720 00
Räddningstjänsten  0927-720 00

 

Samhällets viktigaste telefonnummer

  • 112, nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
  • 114 14, polisens nummer vid händelser som inte är akuta
  • 1177, sjukvårdsrådgivning
  • 113 13, informationsnummer vid olyckor och kriser

 


Skriv ut