Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Ansökan minoritetsspråksmedel

Övertorneå kommun ingår i förvaltningsområde för de nationella minoritetsspråken finska och meänkieli och erhåller därför ett statsbidrag årligen för uppfyllande av föreliggande lagkrav. Enligt förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (§ 8) är statsbidraget avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av finska och meänkieli. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har genom beslut 2016-06-14 (§ 38) fastslagit att handläggning och fördelning av minoritetsspråksmedel ska baseras på inkomna ansökningar. Vidare skall säkerställas att det så långt som möjligt tillförsäkras en jämn fördelning av insatser för främjande av både finska och meänkieli.

I första hand ska statsbidraget fördelas till ansökningar från kommunens interna verksamheter för aktivitets-/projektkostnader som säkerställer att kommunens stöd och service är i enlighet med gällande lagstiftning. Externa parter kan också ansöka om medel för insatser och projekt, vilka främst ska ske inom Övertorneå kommuns geografiska område och syfta till att stärka användandet av finska eller meänkieli eller i övrigt ha stark koppling till språken och kulturen inom kommunen.

Ansökan behöver inte göras på någon särskild blankett, men ska innehålla följande;
- beskrivning av projektet/aktivitetens syfte, bakgrund samt tilltänkt budget, 
- vilket minoritetsspråk som avses,
- information gällande hur ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv kommer att beaktas.

Ansökan skickas till:
Övertorneå kommun
Minoritetsspråksamordnare
957 85 Övertorneå

Ansökningar ska vara inne den 20 januari varje år

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.