Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Håkan Sandkvist (C) on Ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on poliittinen lautakunta, joka vahvistaa puitteet ja suunnan viraston toiminnalle. Lautakuntaan kuuluu seitsemän vakinaista jäsentä ja seitsemän varajäsentä. Lautakunta kokoontuu seitsemän kertaa vuodessa.

Lautakunnan yleisenä tavoitteena on "Hyvä rakennuskulttuuri ja maaseutumaisema sekä hyvä sisä- ja ulkoympäristö. Lautakunta pyrkii myös parantamaan liikenneturvallisuutta".

Lautakunta pyrkii antamaan yleisölle tietoja ja palveluja sekä käsittelemään asioita tehokkaasti. Lautakunta on paikallinen valvontaviranomainen muun muassa elintarvikkeiden käsittelyä, ympäristöterveydenhuoltoa, ympäristönsuojelua, kemiallisia aineita ja jätteiden käsittelyä säätelevien lakien mukaisesti.


Skriv ut