Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Organisation i Övertorneå kommun

Den kommunala organisationen består av två delar - förvaltning och politik.

Politiken

I Övertorneå finns det ett antal nämnder och en kommunstyrelse som består av förtroendevalda utsedda av fullmäktige. Dessa organ fattar beslut och ger uppdrag inom sitt särskilda ansvarsområde.

Nämndernas sammanträdesdagar 

Förvaltningen

Förvaltningen sköter den dagliga verksamheten och utför de uppdrag som nämnderna beslutat om. Varje förvaltning har en förvaltningschef och andra tjänstemän som bland annat tar fram beslutsunderlag till politikerna, verkställer beslut som är fattade samt i vissa frågor beslutar på uppdrag av de förtroendevalda genom så kallad delegation.

 

 

 


Skriv ut