Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Kommunlednings-förvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är stödfunktion till kommunstyrelsen som är kommunens ledande politiska förvaltning.

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunledningsförvaltningen uppgift är att leda, samordna och följa upp övergripande planering, övergripande informationsverksamhet, juridisk service, centralarkiv, telefonväxel, interna service funktioner, IT-frågor, kultur- och fritidsfrågor och biträda i vissa näringslivs- och utvecklingsfrågor (till exempel EU-frågor).

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman och direkt underställd kommunstyrelsen. Kommundirektören är högste ansvarig för att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Kommundirektören är chef över förvaltningscheferna och företräder arbetsgivaren i relation till dem i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och andra beslutade åtgärder.

I arbetsuppgifterna ingår att vara länken mellan den politiska styrningen och förvaltningsorganisationen och företräda kommunstyrelsen gentemot styrelser, nämnder, förvaltningar och kommunala bolag.


Skriv ut