Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Årsredovisningar och rapporter

Ekonomiska uppföljningar av kommunens ekonomi och verksamhet görs löpande under året.

Uppföljningen sammanställs i två delårsrapporter per år och en årsredovisning totalt för kommunen. Av dessa ekonomiska rapporter framgår det ekonomiska resultatet för perioden men också en mängd olika verksamhetsmått med mera. Dessutom sammanställer varje nämnd egna månadsrapporter och en årsrapport. Årsrapporterna utgör en utvärdering, analys och uppföljning av året som gått.


Skriv ut