Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Träd i händer

Överförmyndare

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

Varje kommun är enligt lag skyldig att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Övertorneå kommun finns en överförmyndare som utsetts av kommunfullmäktige.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Denna tillsyn ska motverka rättsförluster för personer som av olika anledningar inte kan ta vara på sina rättigheter. Överförmyndarens uppdrag är reglerad i föräldrabalkens bestämmelser. Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndaren.

Överförmyndare: Victoria Henrksson

Handläggare: Amanda Jauhiainen

Du hittar länk till blanketter och annan information under rubriken "Mer information" på denna sida.

 

 


Skriv ut