Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Personalhandboken

Välkommen till vår personalhandbok!

Syftet med personalhandboken är att ge chefer och medarbetare en överblick över vilka skyldigheter, rättigheter, rutiner och olika policys som gäller vid kommunen.

Personalhandboken är ett levande dokument, vilket betyder att den hela tiden uppdateras när nya regler, rutiner, policys och annat tillkommer. Därutöver gör HR-enheten en årlig översyn. Vid nyanställning ska genomgång ske av personalhandboken som en del av introduktionen, men även de som har varit anställda en längre tid bör försöka hålla sig uppdaterade om innehållet.

Om du saknar någon information här, eller om du tycker att något är felaktigt, vill vi gärna att du kontaktar HR-enheten.  


Skriv ut