Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Anställningens upphörande

En anställning kan upphöra på flera sätt. Arbetstagaren kan av olika orsaker säga upp sig själv, eller så kan arbetsgivaren få anställningen att upphöra genom att säga upp eller avskeda arbetstagaren. För uppsägning krävs s.k. saklig grund, dvs. att det måste vara fråga om arbetsbrist eller personliga skäl. För att ett avskedande ska vara tillåtet krävs att arbetstagaren på ett grovt sätt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

En arbetsgivare måste i regel göra en omplaceringsutredning innan en uppsägning kan ske. Vid en uppsägning på grund av arbetsbrist måste också vissa regler om turordning iakttas.

I kommande avsnitt hittar du mer information kring anställningens upphörande.


Skriv ut