Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Allvarlig olyckshändelse

Vid allvarlig olyckshändelse med personskada gör följande:

1. Ring 112! Ta hand om den drabbade tills hjälpen når fram.

2. Kontakta närmsta chef

3. Rapportera händelsen i KIA

4. Chef ska rapportera allvarliga olyckshändelser eller tillbud till arbetsmiljöverket. Detta ska göras skyndsamt, helst inom 48 timmar.

Vid allvarliga händelser kan en eller flera personer drabbas av kris. Läs mer om detta och hur man kan hantera en krissituation i kapitlet Krishantering.


Skriv ut