Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Akuta situationer

Det är absolut förbjudet att arbeta hos oss under påverkan av alkohol- eller droger. Därför måste den som är påverkad avvisas från sitt arbete. Misstänker du att en kollega är påverkad ska du kontakta din närmaste chef omedelbart. Om han/hon inte är närvarande kontaktar du kommunchefen eller HR-enheten.

Rutiner vid medarbetares påverkan på arbetsplatsen

1. Närmaste chef kontaktar anhörig till den påverkade medarbetaren för att berätta om situationen och för att tala om att medarbetaren får hjälp att komma hem.

2. Den påverkade medarbetaren körs hem med hjälp av någon, chef eller kollega, på arbetsplatsen. Det är bra om en anhörig kan ta emot så att medarbetaren inte lämnas ensam.

3. Medarbetaren ombeds att kontakta sin närmsta chef följande morgon. Om han/hon inte gör det så ansvarar chefen för att kontakten etableras.

Vid första kontakt mellan chef och medarbetare efter den akuta situationen ska en handlingsplan upprättas och överenskommelse göras om kommande åtgärder. Företagshälsovården och HR-enheten kan vara bra att initiera i en sådan situation.


Skriv ut