Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Fackligt arbete, arbetsrätt och kollektivavtal

Förhandlingar enligt Medbestämmandelagen (MBL)

Arbetsgivaren ska alltid förhandla med facken inför en större förändring av verksamheten eller vid förändringar för en enskild medarbetare. Arbetsgivaren ska också förhandla innan man tillsätter nya chefstjänster. Arbetsgivarens informations- och förhandlingsskyldighet regleras i Medbestämmandelagen (MBL).

I Övertorneå regleras chefers förhandlingsrätt i gällande delegationsordning för KS. Det är först och främst den närmsta chefen som har ansvaret över att se till att MBL och andra arbetsrättsliga lagar följs på arbetsplatsen. HR-enheten och kommunchef (tillika personalchef) fungerar som stöd för cheferna i arbetsrättsliga frågor. Vissa förhandlingar sköts direkt av HR-enheten alternativt kommunchef, så som exempelvis löneöversynsförhandlingar och tvisteförhandlingar.

Som chef behöver du känna till vilken delegation som gäller, läs därför mer om det i delegationsordningen för KS som du kan beställa från förvaltningssekreteraren på Kommunledningsförvaltningen, alternativt via HR-enheten. 

Mer information om förhandlingar och MBL kan du hitta på SKL:s hemsida.

Kollektivavtal

Kollektivavtalet ger dig som medarbetare en miniminivå avseende många viktiga anställningsvillkor. Det innehåller också flera förmåner som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de fackliga organisationerna har kommit överens om för att medarbetare i offentlig verksamhet ska ha ett bra och förmånligt arbetsliv. 

För de flesta anställda vid kommunen regleras anställningsvillkoren i Huvudöverenskommelsen (HÖK), samt Allmänna bestämmelser (AB).

Avtalen hittar du på SKL:s hemsida: www.skl.se/kollektivavtal

Arbetsrätt

Utöver MBL och gällande kollektivavtal finns det många andra lagar och regler som rör anställningsförhållandet, exempelvis Lagen om anställningsskydd (LAS), Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetstidslagen (ATL). På SKL:s hemsida hittar du en lista över lagar som rör anställningen.  

Kontakta gärna oss på HR-enheten, så försöker vi hjälpa dig med din fråga!   

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.