Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Kompensationsledighet

Vid övertid och mertid kan kompensation ske på två sätt, nämligen ekonomisk och i ledig tid. Vid oenighet mellan arbetsgivare och arbetstagare om vilken typ av ersättning som ska utgå, är huvudregeln att det är ekonomisk ersättning som utgår. Ersättningstyp väljes före överenskommelse om att övertid skall arbetas och registreras i samband med att övertiden registreras i PS Självservice.

Din kompensationsledighet ska vara inarbetad i förväg. När du ska ta ut din ledighet gör du en överenskommelse med din närmsta chef och söker ledigheten i PS Självservice som kompledighet. Kompensationsledighet medges endast när verksamheten så tillåter. Detta innebär att verksamheten inte ska behöva ta in en vikarie vid kompledighet.

Kompensationsledighet är semestergrundande vid beräkning av intjänade semesterdagar.

Kompensationsledighet kan inte ersätta karensdag eller sjukdom.


Skriv ut