Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Arbetsplatsträffar

Som ett komplement till medarbetarsamtalen har vi regelbundna arbetsplatsträffar där bland annat arbetsmiljön diskuteras.

Din närmaste chef är ansvarig för att kalla till arbetsplatsträff och de ska med fördel genomföras minst en gång per månad med undantag för december och juli då många har semester eller annan ledighet. Arbetsplatsträffar är obligatoriska och en del av ditt arbete.

Exempel på frågor som kan behandlas vid en arbetsplatsträff:

1. Föregående protokoll

2. Genomgång av avdelningens verksamhet

3. Fördelningen av avdelningens arbetsuppgifter

4. Arbetsmiljöfrågor

5. Tillbud och olyckor

6. Planering av verksamheten

7. Ekonomi och budget på avdelningen

8. Övriga frågor


Skriv ut