Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Rekrytering, anställning och introduktion

Att personalen är kommunens främsta resurs, är ett påstående som för oss har en mening. Utan medarbetare med rätt kompetens, vilja och attityd är det omöjligt att få till en verksamhet som ger våra medborgare service av hög kvalitet.

Därför blir rekrytering en central process inom kommunen och ofta är många involverade när det är dags för nyanställning. Anställningsformen och de närmare anställningsvillkoren avtalas mellan ansvarig chef och den nya medarbetaren. Däremot är introduktionen en angelägenhet för de allra flesta av oss och där spelar du som enskild medarbetare en viktig roll i bemötandet och introduceringen av nya kollegor.


Skriv ut