Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Semesterlönegrundande frånvaro

Vi har beskrivit att antalet betalda semesterdagar beror på din anställningstid när du kommer som ny medarbetare till oss. Under din anställning kan ledighet innebära att dina betalda semesterdagar påverkas.

Frånvaro av nedanstående skäl ligger till grund för beräkningen av betald semester, precis som om du hade arbetat som vanligt. Det finns olika begränsningar i hur länge de olika frånvaroanledningarna är semesterlönegrundande. Vill du veta mer kontaktar du lönekontoret.

1. Sjukdom och arbetsskada

2. Föräldraledighet och graviditetspenning

3. Risk för överförande av smitta

4. Utbildning

5. Tjänstgöring i försvaret

6. Svenskundervisning för invandrare

7. Närståendevård

8. Sjukdom under semestern


Skriv ut