Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Höjda tjänstepensioner till anställda i Övertorneå kommun

Varje år betalar arbetsgivaren in pengar motsvarande en viss procent av din lön till din tjänstepension. Tjänstepensionen kommer att utgöra en viktig del av din totala pension.  

Övertorneå kommun betalar in pengar till din tjänstepension under hela din anställningstid. Skulle du vara frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet så fortsätter Övertorneå kommun ändå att betala till din tjänstepension.  

Hur stor din tjänstepension blir i slutändan beror på hur länge du arbetar, vilken inkomst du har haft, hur du har valt att placera pengarna och vilken avkastning du har fått på kapitalet. 

Ny överenskommelse om tjänstepension från 1 januari 2023 

Arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona har tillsammans med de fackliga organisationerna i kommuner och regioner kommit överens om förändringar för din tjänstepension. Den viktigaste förändringen är att Övertorneå kommun betalar in mer pengar till din tjänstepension, vilket kommer att ha stor betydelse för din slutliga pension. Det moderniserade avtalet AKAP-KR, som börjar gälla den 1 januari 2023, är också enklare att förstå och utgår helt från din inkomst.  

Inbetalningarna till tjänstepensionen höjs från 4,5 procent till 6 procent, upp till en lön motsvarande 44 375 kronor i månaden i 2022 års värde (7,5 inkomstbasbelopp). För löner över denna gräns höjs avsättningen från 30 procent till 31,5 procent, upp till maxgränsen motsvarande 30 inkomstbasbelopp.  

Exempel: För en undersköterska med en månadslön på 27 000 kronor innebär höjningen, försiktigt räknat omkring 800 kronor mer i pension varje månad jämfört med tidigare. Det kan alltså bli mer än så beroende på hur värdet på dina pensionsavsättningar utvecklas.  

Om du idag omfattas av det gamla avtalet KAP-KL och har ett pågående intjänande av förmånsbestämd ålderspension, så kommer du att få möjlighet att välja att omfattas av AKAP-KR. Det valet kommer att ske under första halvåret 2023. Om du väljer att stanna kvar i det gamla avtalet så får du inte del av de höjda avsättningarna och inte heller av de särskilda tilläggen till pension som erbjuds vid övergången. Du som berörs av valet kommer att få särskild information i god tid. 

För dig som idag omfattas av det gamla avtalet KAP-KL och har en lön upp till och med 44 375 kronor, så kommer du automatiskt att flyttas över till AKAP-KR och därmed få ta del av de höjda pensionerna. Om du idag omfattas av AKAP-KL (som den 1 januari 2023 byter namn till AKAP-KR) så får du också ta del av de höjda pensionerna, eftersom det är fortsatt samma avtal men med nytt namn. Tillhör du någon av dessa grupper behöver du alltså inte göra något, du får automatisk del av de höjda pensionerna. 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.