Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen med elva ledamöter är kommunens ledande förvaltningsorgan och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsens ordförande är politiker på heltid och kallas också för kommunalråd. Till sin hjälp har kommunalrådet kommunstyrelsens anställda tjänstemän. Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomi. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över verksamheten i övriga nämnder och i kommunens företag.

Kommunstyrelsen bevakar frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomi, samt ansvarar för kommunens räkenskaper och personalpolitik. Kommunstyrelsen bereder kommunfullmäktiges ärenden och verkställer fullmäktiges beslut.

Kommunledningsförvaltningen utgör kommunstyrelsens förvaltningsorganisation under ledning av kommunchefen. Förvaltningen är indelad i sju funktioner: Utvecklingsfunktion, HR-funktion, Tillväxtenhet, Ekonomienhet, IT-enhet, Teknisk enhet samt Räddningstjänst.

Ledamöter i Kommunstyrelsen hittar du i det högra fältet

Kommunens politiker har e-postadress förnamn.efternamn@overtornea.se (ä/å = a, ö = o)


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.

Läs om webbplatsen. Läs mer om cookies.