Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Mål och styrning

Kommunfullmäktige i Övertorneå har antagit en målbild för perioden 2020-2035. Målbilden innefattar vision, värdegrund och övergripande mål. Målbilden innebär att det kommunala arbetet ska bedrivas utifrån de övergripande mål som fastställts. Målbilden utgår ifrån FN:s globala hållbarhetsmål- Agenda 2030.

Det är nämnder och styrelse som har i uppdrag att tillse att de övergripande målen kan uppfyllas inom respektive verksamhetsområde. För att kunna mäta om målen uppnås eller ej används ett antal olika statistiska mått, där resultatet årligen redovisas i kommunens årsredovisning. Utifrån framkomna resultat beslutar sedan kommunfullmäktige om eventuella åtgärder behöver vidtas för att kunna uppnå de antagna målen.

Arbetet med att uppnå målbilden är ett långsiktigt arbete, då det innefattar arbete rörande social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Om man har synpunkter eller vill påverka arbetet med målbilden kan man kontakta de olika ledamöterna i kommunfullmäktige eller representanter för de politiska partier som finns representerade i Övertorneå kommun.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.