Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Krisledningsnämnd

I enlighet med Lagen om extraordinära händelser i fredstid, har en krisledningsnämnd inrättats vid kommunen (SFS 2002:833).

Krisledningsnämnden skall fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. Nämnden får överta verksamheter och beslutsbefogenheter från annan nämnd i enlighet med Reglemente för krisledningsnämnden i Övertorneå kommun.

Inför varje mandatperiod upprättar Övertorneå kommun en Plan för hantering av extraordinära händelser. Planen skall fastställas av kommunfullmäktige.

Krisledningsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Dessa ska vara desamma som ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott samt 1 ledamot och 1 ersättare från socialnämnden och 1 ledamot och 1 ersättare från barn- och utbildningsnämnden.


Skriv ut