Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Ledningsgrupp och stabsfunktion

Krisledningsnämnden biträds av en ledningsgrupp som består av:

  • kommundirektören (ordförande)
  • räddningschefen (vice ordförande)
  • informationsansvarige

Ledningsgruppen har till sitt förfogande en stabsfunktion i vilken personal vid kommunstyrelsens administrativa funktion, IT-anvarig, gatuchefen, skolchefen, omsorgschefen, fastighetsansvarig, den utsedda sekreteraren och informationspersonal ingår.


Skriv ut