Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Politisk ordlista

Här får du en förklaring till vad som menas med vissa ord eller begrepp som används i den politiska hanteringen av ärenden i kommunen.

Förklaringar till andra ord som bland annat används i regering och riksdag kan du finna i riksdagens ordbok (nytt fönster).

Ajournera
Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt.

Arvode
Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete.

Beredning
Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende.

Bordlägga
Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde.

Enkel fråga
Fråga i kommunfullmäktige eller till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt eller skriftligt svar.

Ersättare
Ersättare för ordinarie ledamot.

Föredragande
Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.

Föredragningslista
Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde (dagordning).

Förtroendevald
Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning
Finns under vissa nämnder. Där arbetar opolitiska tjänstemän.

Handläggare
Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Interpellation
Fråga som ställs i kommunfullmäktige eller till ordföranden i nämnd eller styrelse för muntligt eller skriftligt svar.

Justering
Slutligt godkännande av hur ett protokoll eller annat dokument ska formuleras.

Mandat
Uppdrag att vara representant; exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige.

Motion
Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter.

Nämnd
Består av politiskt valda förtroendemän. Kan även kallas styrelse.

Presidium
En ordförande och en eller flera vice ordförande (ledning).

Proposition
Ett förslag till beslut vid omröstning framställt av ordföranden (i fullmäktige, i kommunstyrelsen eller i nämnderna).

Protokoll
Skriftlig redogörelse för vad som händer under ett sammanträde.

Remiss
Ärende som skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter.

Reservation
Den som muntligt eller skriftligt vill markera sitt ogillande kan reservera sig mot ett beslut .

Skrivelse
Redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut.

Särskilt yttrande
Komplettering till beslut av en eller flera ledamöter.

Tjänsteutlåtande
Bakgrund och förslag till beslut.

Återremiss
Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.