Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Så fattas politiska beslut

I kommunallagen står det hur det ska gå till när en kommun ska fatta beslut, hur ärenden ska beredas, behandlas och avgöras och hur besluten ska offentliggöras.

Ett ärende uppstår

Ärenden kan uppstå på olika sätt. Det kan vara ett brev eller skrivelse från en medborgare eller en grupp medborgare, till exempel en förening. Det kan också vara ett förslag från en ledamot i en nämnd eller från en tjänsteman på en förvaltning. Ett annat exempel är när en annan myndighet begär yttrande från kommunen i en speciell fråga.

Ärendet ska beredas

Innan ett beslut kan fattas i ett ärende ska det som regel beredas eller som det också kallas handläggas. En tjänsteman eller en grupp tjänstemän får då i uppdrag att undersöka och ta reda på alla fakta i ärendet för att sedan skriva ett förslag till beslut.

Beslut i ärendet

Olika ärenden beslutas av olika instanser i kommunen.

Information om beslutet

Den eller de som berörs av beslutet ska få veta vad som har beslutats. Det sker när protokollet är justerat (kontrollerat och undertecknat). När protokollet är justerat sätts information om detta upp på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningsbyggnadens entré på Tingshusvägen 2 i Övertorneå.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.