Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Upphandling

Alla inköp måste föregås av upphandling i enlighet med de lagar som gäller för offentlig upphandling.

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. Upphandlingar genomförs som specifika upphandlingar eller som upphandlingar av ramavtal. I de fall kommunen inte upphandlar ramavtal själv använder kommunen ramavtal som är upphandlade av SKL Kommentus Inköpscentral.

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, som till exempel livsmedel och kontorsmaterial. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

Upphandlarnas huvuduppgift är att genomföra och samordna upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader för Övertorneå kommuns olika verksamheter.

Nya upphandlingsregler från 1 januari 2017

Den nya upphandlingslagstiftningen har nu trätt i kraft!

EU beslutade 2014 om tre nya upphandlingsdirektiv: ett klassiskt direktiv, ett försörjningsdirektiv och ett koncessionsdirektiv.
Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger till stor del på EU-lagstiftning och för Sveriges del innebär de nya direktiven att de tidigare gällande LOU och LUF nu har upphört och ersatts med helt nya lagar. Dessutom har LUK, som är en helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner införts.

Se fler länkar med information kring upphandlingar under rubriken Mer information.

Har du frågor om upphandlingar eller inköp är du välkommen att kontakta oss.
Postadress:
Övertorneå kommun
Kommunledningsförvaltning
Upphandling
957 85 Övertorneå

Besöksadress:
Vi finns i kommunhuset på adressen Tingshusvägen 2.

E-post: upphandling@overtornea.se eller se våra personliga kontaktuppgifter till höger.

 


Skriv ut