Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Lotteritillstånd

Vill ni kunna sälja lotter till allmänheten? Till arbetskamrater, utanför en butik eller genom dörrknackning? Då behöver din förening ett lotteritillstånd.

Detta är tillåtet utan tillstånd:

Icke allmänna lotterier (liten krets, väl sammanhållen, inbördes gemenskap och i förväg bestämt). Små lotterier får arrangeras av vem som helst.

 I samband med offentlig tillställning med allmännyttigt ändamål

 • Högsta insats: 7,58 kronor
 • Högsta vinst: 758 kronor, i form av varor och tjänster
 • Omedelbar vinstutdelning
 • Vinstvärde: 35-50 % av omsättningen


Ideell förening får anordna mindre lotterier utan tillstånd om dessa punkter efterlevs:

 • I samband med tillställning
 • I samband med bingospel
 • Bedrivs inom området (i byn)
 • Högsta insats: 7,58 kr
 • Högsta vinstvärde: 7 583 kr (1/6 basbelopp)
 • Vinstvärde: 35-50 % av omsättningen
 • Vinstandel anges
 • Offentlig dragning före sammankomstens slut

Om lotteriet är större än enligt ovanstående punkter så måste ni ha tillstånd av kommunen.

Vem kan söka tillstånd? (se lotterilagen § 17länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Ideell förening som:

 • enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet
 • bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
 • inte vägrar någon inträde som medlem
 • för sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Vem ger tillstånd?

 • Övertorneå kommun – Barn- och utbildningsnämnden genom tillståndshandläggaren på Kultur- och fritidskontoret.
 • Länsstyrelsen – om lotteriet ska bedrivas i flera kommuner.
 • Lotteriinspektionen – om lotteriet skall bedrivas i flera län eller via internet.

Två sorters lotteritillstånd

 • Tillfälligt lotteritillstånd: Söks för enstaka stora lotterier (enligt § 15)

 • Registrering (enligt § 17): Vanligast. Innebär ett tillstånd som räcker i tre år. Enda begränsningen är att omsättningen på tre år får vara max cirka 910.000 kr (20 basbelopp). Föreningen utser en lotteriföreståndare.

Söka tillstånd

Ansökan om tillstånd för lotteri (§ 15) Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

 • Vinstplan
 • Ekonomisk plan (för lotteriet)
 • Protokollsutdrag angående beslut om att ansöka om lotteritillstånd, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgifter om vem som är vald till lotteriföreståndare
 • Föreningens senaste verksamhetsberättelse och stadgar (om ni inte redan har lämnat dessa till kommunen)

Ansökan om registrering (§ 17)
Följande handlingar ska bifogas ansökningsblanketten :

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut angående att ansöka om registrering av lotteri enligt § 17 (lotterilagen), med en omsättning av 20 basbelopp under en treårsperiod
 • Uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare
 • Föreningens senaste verksamhetsberättelse och stadgar (om ni inte redan har lämnat dessa till kommunen)

Lotteritillstånd kostar

Tillståndsavgift: 300 kronor, betalas till kommunen när föreningen har fått sitt tillstånd.
Kontrollantarvode – Utgår ej från kommunen.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.

Läs om webbplatsen. Läs mer om cookies.