Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Tillstånd och ansökan

Företag vars verksamhet regleras i lag måste söka tillstånd för eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter.

Här hittar du information och blanketter om kommunala tillstånd som du som företagare kan behöva för din verksamhet. Du hittar kommunens blanketter via länkar till höger på denna sida.
Anmäl eller sök tillstånd i god tid innan du startar verksamheten.

Tillstånd - Alkoholservering och ölförsäljning i detaljhandeln
Alkoholhandläggaren handlägger serveringstillstånd och utövar tillsyn över restauranger, detaljhandel av folköl, servering av folköl och ärenden enligt Tobakslagen samt kontroll av vissa receptfria läkemedel.

Alkoholhandläggaren är gemensam för kommunerna Haparanda, Kalix och Övertorneå och finns i Haparanda. Du kommer därför att länkas över till Haparanda stads hemsida, när du klickar på blanketten Alkohol- och tobakstillstånd.

Alkoholhandläggare/Tillståndsgivare
Linnéa Haverinen
Telefon: 0922-260 00
E-post: linnea.haverinen@haparanda.se 

Besöksadress:

Haparanda stad
Kommunledningskontoret
Torget 9
53 85 Haparanda

Tillstånd - Bygglov och bygganmälan
När man bygger nytt, gör om- eller tillbyggnader eller sätter upp skyltar krävs det nästan alltid bygglov. Marklov krävs vid väsentlig förändring av marken inom detaljplan.

För att riva byggnader, eller delar av byggnader, inom detaljplanelagt område krävs rivningslov.

Tillståndsgivare:  
Övertorneå kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
957 85 Övertorneå
0927-720 00

Tillstånd - Försäljning av livsmedel
För att tillfälligt sälja livsmedel gäller särskilda regler. 

Övertorneå kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
957 85 Övertorneå
0927-720 00

Tillstånd - Hotell/hygien/undervisningslokaler

Innan du startar någon av ovanstående verksamheter ska en anmälan göras till miljönämnden. Vid frågor kontakta Per Lundhbäck hos Övertorneå Kommun.

Per Lundbäck, Tillståndsgivare
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0927-720 35
Mobil: 070-628 03 76
E-post: per.lundback@overtornea.se

Tillstånd - Torghandel
Kommunen har tagit beslut om vilka platser som är upplåtna för torghandel. Tillståndsgivare är Miljö- och byggnadsförvaltningen

För information kontakta Jan Kohkoinen som handlägger tillståndsfrågor för torghandel. 
Telefon 0927-720 28 eller via e-post: jan.kohkoinen@overtornea.se 

Ansökan skickas till Övertorneå kommun:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Tingshusvägen 2
957 85 Övertorneå


Skriv ut