Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Reväsvaara vindkraftspark, Ylitornio kommun, Finland

Här samlar vi information gällande den planerade vindkraftsparken Reväsvaara i Ylitornio kommun, Finland.

Miljöministeriet i Finland har underrättat Sverige om en planerad etablering av vindkraftsparken Reväsvaara i Ylitornio kommun, Finland samt en delgeneralplan för området. Underrättelsen följer artikel 3 i Esbokonventionen samt tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar som utarbetats av FN:s ekonomiska kommission för Europa, ECE.

Verksamhetsutövaren Energiequelle OY med plankonsult Ramboll Finland OY planerar en vindkraftspark i Reväsvaara, Ylitornio, i höjd med Hedenäset i Övertorneå kommun. Projektområdet ligger som närmast ca 2 km från svenska gränsen. Projektet omfattar sammanlagt 12 vindkraftverk på området (Reväsvaara). Vindkraftverken kommer ha en totalhöjd om 230 meter och avses förses med flyghinderljus. Planområdet omfattar cirka 1040 hektar och ägs av privata markägare.

Information om projektet, samt delgeneralplanen kan du läsa i länkarna till höger.

Övertorneå kommuns åtaganden

Yttranden

Övertorneå kommun kommer att yttra sig och fokusera på miljökonsekvenser av projektet som kan beröra Sverige och Övertorneå kommun, samt påverkan på boende och näringsliv i området. Yttrandet skrivs av Samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med tjänstepersoner i Staben och politiker i Kommunstyrelsen. Yttrandet kommer att publiceras på denna sida.

Kontaktperson på Övertorneå kommun

Om du har frågor gällande vindkraftsparken Reväsvaara, eller om du har information du hade önskat se på denna samlingssida kontakta Tomas Mörtberg, tomas.mortberg@overtornea.se


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.