Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Så här söker du hjälp

Här följer information om hur du söker hjälp via kommunens biståndshandläggare.

En biståndshandläggare utreder och fattar beslut om olika insatser för dig som behöver stöd och hjälp i ditt dagliga liv. Det kan handla om hemtjänst, matdistribution, ledsagarservice, trygghetslarm, avlösning i hemmet, korttidsvistelse med mera.

Biståndshandläggaren utreder också ditt behov av särskilt boende (äldreboende).

 

 

 


Skriv ut