Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Taxor och avgifter

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2018

 

Socialnämnden har 171213 beslutat att fastställa förbehållsbeloppen och avgifterna enligt följande:

Garantibeloppet för personer som bor i särskilt boende är 1972 kronor per månad.

Minimibeloppet för ensamstående är 5136 kronor per månad.

Minimibeloppet för makar och sammanboende är 4340 kronor per månad och person.

Minimibeloppet för funktionshindrade under 65 år är 10% högre per månad.

Omvårdnadstaxa 84 kronor/timme

Serviceinsatstaxa 220 kronor/timme

(städ, tvätt, inköp)

Trygghetslarm 220 kronor/månad

Matabonnemang:

Dubbel (lunch+ middag dagligen) = 3000 kronor/månad

Hel (lunch eller middag dagligen) = 1600 kronor/månad

Halv (lunch eller middag varannan dag) = 800 kronor/månad

I matabonnemanget ingår leverans av mat.

Avgift för korttidboende 202 kronor/dygn

Hyresavgift tillkommer för korttidsboende i väntan på särskilt boende.

 


Skriv ut