Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20 år

Kommunernas aktivitetsansvar innebär en skyldighet att ta reda på hur ungdomar mellan 16 och 20 år är sysselsatta om de inte går i gymnasieskolan. Syftet med att samla in informationen är att kunna erbjuda individuella åtgärder till unga som varken studerar eller arbetar och som saknar gymnasieutbildning.

Målet är

  • att ungdomar erbjuds insatser inom ramen för kommunens ordinarie verksamhet eller i samverkan med andra aktörer
  • att ungdomarna får hjälp med att komma vidare till arbete eller studier
  • att varje ungdom har en kontaktperson i kommunen och har en individuell plan där åtgärder och uppföljning dokumenteras

Skriv ut