Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Förmyndare och vårdnadshavare

Föräldrar är normalt både vårdnadshavare och förmyndare för sina barn till de blivit myndiga (fyllt 18 år).

Vårdnadshavare och förmyndare

Som vårdnadshavare ansvarar föräldrarna för sitt barns personliga förhållanden och skall se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. Som förmyndare skall föräldrarna förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter.

Är båda föräldrarna vårdnadshavare och förmyndare skall de i princip alltid utöva detta gemensamt. Överförmyndaren utövar tillsyn över alla förmyndare i Övertorneå  kommun.

Förordnad förmyndare

Om en underårig inte har någon förmyndare, skall en sådan förordnas. Ett barn kan komma att bli utan förmyndare om föräldrarna dör eller om en ensam förälder entledigas från att vara förmyndare p.g.a. missbruk eller att han eller hon kommer på ekonomiskt obestånd.

Medförmyndare

Om en förälder till exempel klarar inte av att sköta sitt barns ekonomiska angelägenheter, kan en medförmyndare förordnas. Ofta är det dock så att det anses vara tillräckligt att föräldrarna får stöd på annat sätt, till exempel genom ett ombud. Att förordna en medförmyndare är ett lindrigare alternativ än att entlediga en förmyndare och utse en ny.

Beslut om förordnande eller entledigande av förmyndare tas av tingsrätten i den ort där barnet har sitt hemvist.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses om barnets föräldrar är avlidna eller är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden. En särskilt förordnad vårdnadshavare blir med automatik också förordnad förmyndare, om inte något annat anges speciellt i beslutet från tingsrätten. Det är socialnämnden i kommunen barnet vistas (oftast i den kommun barnet blivit folkbokförd) som ska väcka talan om eller anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. Överförmyndaren har endast tillsyn över förmynderskapet för barnet.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.