Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Godmanskap och Förvaltarskap

Myndiga personer kan ibland vara av behov av hjälp med sin ekonomi eller bevaka sin rätt vid till exempel myndighetskontakter. För att hjälpa dessa personer kan ett godmanskap eller, om godmanskap inte är tillräckligt, ett förvaltarskap anordnas.

För att få god man eller förvaltare enligt ovan måste man ha fyllt 18 år. För att få en god man eller en förvaltare måste man ha ett behov av hjälp. Behovet ska grunda sig i en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande.Det är tingsrätten som beslutar om någon ska få en god man eller förvaltare. Behöriga att söka god man eller förvaltare är den hjälpbehövande själv, närmast anhöriga och överförmyndaren. Vem som helst kan också vända sig till överförmyndaren för att påtala ett behov av god man eller förvaltare för någon. Personal inom socialtjänsten har en skyldighet att anmäla ett upptäckt eller misstänkt behov.


Skriv ut