Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Öppenvården Fyren

Öppenvården Fyren
Vi finns i samma lokaler som familjecentralen. Här jobbar två behandlingspedagoger.

Vi erbjuder olika typer av råd och stödinsatser. Insatserna utformas tillsammans med dig utifrån dina behov och önskemål.

Här nedan ser du en del av vad vi kan erbjuda.

Missbruk och beroende
Vi erbjuder stöd och behandling för dig som har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel.

Anhörigstöd
Här kan anhöriga till dem som har missbruksproblem få råd och stöd genom enskilda samtal

Barn och familj
Råd och stöd till föräldrar, ungdomar och barn. Genom råd och stöd kan familjer finna nya rutiner och strategier att på ett bättre sätt klara vardagen.

Social psykiatri
Boendestöd: Råd och stöd i praktiska saker ivardagen.

Träffpunkt: För personer med psykiska funktionshinder. Det kan vara ett första steg att bryta isolering eller att ta dig ut att möta andra. Vi bjuder på kaffe och fika.

Våld i nära relation
Vi erbjuder stödsamtal till dem som har upplevt våld i nära relation.

Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den andra personen att göra något mot sin vilja och/eller att avstå från att göra något den vill göra.

Råd och stödsamtal
Behöver du eller någon i din familj någon att prata med? Då kan du få råd och stöd i form av samtal, antingen själv eller tillsammans som familj.

Samtalen utgår från vad du vill ta upp, ex föräldrarollen, oroligheter i familjen, missbruk eller hjälp med att få till en förändring i livet.

Du kan få tre samtal med oss. Råd och stödsamtalen sker utan journalföring eller registrering.

Vi har tystnadsplikt. Det gäller i undantag för anmälningsskyldigheten för barn som far illa. Insatserna är kostnadsfria och bygger på frivillighet.

Du når oss via telefon, mail eller facebook.

Kontaktuppgifter finner du i högerspalten.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.