Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Uusia ratkaisuja sukupolvenvaihdokseen - NVG-projekti

Projektin loppuraportti ja arviointi on nyt julkaistu verkkosivulla www.esf.se.

Tietoja projektista
Projektin käynnisti Kasvuyksikkö. Projektin kanssarahoittajia olivat Euroopan sosiaalirahasto, Norrbottenin läänin maakäräjät, työnvälitys ja Övertorneån kunta.

Taustaa
Övertorneån kunta, elinkeinoelämä ja yhdyskunnan asukkaat ovat suuren haasteen edessä. Väestö vähenee ja keski-ikä nousee samalla kun suuri joukko ihmisiä jää eläkkeelle. Sekä kunnalla että elinkeinoelämällä on tällä hetkellä vaikeuksia palkata oikealla osaamisella varustettua henkilökuntaa. Yhteisenä suurena haasteena on houkuttelevan yhteiskunnan luominen tulevan pätevän henkilökunnan tarpeen tyydyttämiseksi.

Kohderyhmä
Iältään 16–64-vuotiaat, vähintään vuoden täysin työttömänä olleet miehet ja naiset. Vähintään kolme kuukautta työttömänä olleet 16–24-vuotiaat henkilöt. Suuremman huomion keskipisteenä ovat 16–30-vuotiaat sekä ulkomailla syntyneet.

Projektien tarkoitus
Projektin tarkoituksena on yhteistyössä paikallisen yhteiskunnan  ja toimijoiden kanssa kehittää työtapoja, jotka antavat työnhakijoille paremmat edellytykset löytää paikkansa työmarkkinoilta ja helpottaa (takaisin)pääsyä niille. Tämä tehdään paremmilla yhteensovittamis-, osaamisenkehitys-, viestintä- ja yhteistoimintatyökaluilla.

Yleistavoitteet
Tarkoituksena on löytää menetelmä tai prosessi, jota paikalliset osapuolet voivat käyttää tulevaisuudessa työnantajien sekä -hakijoiden tarpeiden tyydyttämiseen.

Kohderyhmän jäsenten osaamisen ja kokemusten tehokas hyväksikäyttö siten, että he voivat mahdollisimman nopeasti päästää työelämään.

Parempien työkalujen luominen valmistelevaan osaamisen kehittämiseen, yhteensovittamiseen, käytännön harjoitteluun työpaikoilla, viestintään ja yhteistyöhön.

Yhteenveto
Projektilla oli jo alkuvaiheissaan vaikeuksia kerätä riittävä määrä osanottajia, ja sen alku viivästyi useita kertoja. Suuri syy tähän oli, että työnvälitys – voimassa olevien säännösten vuoksi – pystyi osoittamaan osallistujia ainoastaan priorisoiduista ryhmistään, joissa tuolloin oli hyvin vähän työttömiä aktiivisia työnhakijoita. Myös sosiaalitoimen kautta tulleet osallistujat olivat useimmissa tapauksissa kirjoilla työnvälityksessä, ja heidät oli jo osoitettu projektiin. Tämä merkitsi, että projektilla oli suuria vaikeuksia selviytyä budjetoidusta kanssarahoituksesta. Vuotta 2013 koskevat ennusteet osoittivat jatkuvaa vähäistä osanottajamäärää, jolloin riskinä oli vielä pienempi määrä osanottajia, minkä vuoksi projektin vetäjä, Övertorneån kunnan Kasvuyksikkö päätti vuoden 2012 lokakuussa keskeyttää projektin etuajassa. Projekti lopetettiin 28. helmikuuta 2013.

Tulokset
Siitäkin huolimatta, että projekti keskeytettiin ennen  määräaikaa, tuloksena oli se, että jotkin osanottajat jatkoivat opiskeluaan ja toiset saivat mahdollisuuden lyhyempään tai pitempään viransijaisuuteen. Suurin osa osallistuneista oli tyytyväisiä projektiin.
Projekti myötävaikutti myös paikallisen yhteistyöfoorumin luomiseen ja vakiinnuttamiseen pätevän henkilökunnan hankinnan suhteen. Projektin yhteydessä kehitelty teorian/käytännön mallia  suunnitellaan kehitettäväksi ja toteutettavaksi useilla kunnan hallintoaloilla.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.