Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Ennakkoilmoitus

Ennakkoilmoitus on ympäristö- ja rakennuslautakunnan tekemä muodollinen päätös. Lautakunta tutkii tällöin, voidaanko rakennuslupaa vaativa toimenpide sallia aiotulla paikalla.

Tavallisinta on hakea ennakkoilmoitusta asemakaavoitetulle alueelle suoritettavasta uudisrakentamisesta. Ennakkoilmoitus on  usein edellytyksenä, jotta maanmittauslaitos voisi lohkoa maata uuden kiinteistön muodostamiseksi.

Ennakkoilmoituksen tarkoituksena on, että se, joka haluaa rakentaa, saisi tiedon, onko rakentamiselle edellytyksiä ennen kuin yksityiskohtaiset piirustukset siitä laaditaan tai tehdään kalliita selvityksiä yms. Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella riittää täytetty ja allekirjoitettu lomake, lyhyt kuvaus rakennuksesta ja yksinkertainen kartta. Lomakkeella näytetään yhteenvetona se, mitä hakemus koskee. Rakennuksen (laitoksen) sijainti näytetään kartalta. Jos hakemus koskee tontin lohkomista, suunnitellut tonttien rajat pitää sen lisäksi näyttää kartalta.

Ennakkoilmoituksesta tehtävällä päätöksellä ympäristö- ja rakennuslautakunta saa päättää, mitkä ehdot pitää täyttää, jotta rakennuslupa voitaisiin myöhemmin myöntää. Lupa (myönteinen ennakkoilmoitus) on sitova lautakunnalle, jos hakemus rakennusluvasta tehdään kahden vuoden sisällä päivästä, jolloin päätös sai lainvoiman. Tämän jälkeen lupa lakkaa olemasta voimassa.

Ennakkoilmoitus ei siis anna oikeutta aloittaa haettua työtä, vaan siihen on haettava myös rakennuslupa.  Pidä mielessä, että jos alat rakentaa jotakin ilman ympäristö- ja rakennuslautakunnalta saamaasi lupaa, seurauksena on rakennusrangaistusmaksu.

Hakijan tulee saada ennakkoilmoitus 10 viikon sisällä siitä, kun täydelliset asiakirjat ovat saapuneet lautakunnalle. Aikaa voidaan pidentää 10 viikolla, jos sille on perusteita.

Ehtoilmoitus

Jos hakija haluaa tietää, asettaako lautakunta ehtoja halutulle työlle tai jos tietyt tekniset ominaisuusvaatimukset koskevat koko rakennusta lisä- tai peruskorjausrakentamisessa, hakija voi pyytää ilmoituksen näistä ehdoista.

Ilmoituksessa ehdoista tutkitaan sopivuus, muotoilu ja käytettävyys.

Ehtoilmoitus ei ole sitova lautakunnalle. Ehtoilmoituksesta ei voida valittaa. Jos sinulla on kysyttävää jostakin asiasta, ota yhteys käsittelijöihin ja esitä kysymyksesi heille.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.